סיפור חייו  | אלבום תמונות  | קטעי עיתונות  | וידאו  | לזכרו  | ספר אורחים  | קישורים  | צרו קשר
אורחת

ע מ י ח י  
בוכים עליך, בוכים אותך. 
בוכים את החיוך שלך,  
בוכים על החיים שלך, 
בוכים על המחיר ששילמה מישפחתך. 
בוכים.חזור